The object as performer

Vitrines met (water-) oplosbare objecten die tijdens de expositie vergaan.

De stem der dingen
In het dagelijks leven staan objecten ergens voor. Ze verwijzen naar iets, spreken niet voor zichzelf maar spreken uit naam van iets anders. Daarom is het (bijna) onmogelijk geworden om de dynamiek van de vorm te ervaren. Objecten staan tussen ons en de wereld achter het object in. Daardoor komen we wel in contact met de wereld die het object vertegenwoordigt maar niet met het object zelf. In onze relatie met objecten worden we dus beperkt door ons denksysteem over objecten. Alles wat we weten over het object en onze eerdere ervaringen zorgen ervoor dat we vooral interpreteren wat een object is in plaats van dat we voelen/ervaren wat een object doet. 

Kunst en design gaan voor mij over het maakproces waarbij ook de toeschouwer/gebruiker in feite participeert in het wordingsproces. Als er geen ‘aandacht’ is van zowel maker als gebruiker, sluit je jezelf buiten een fysieke wereld waarin objecten nu eenmaal een prominente plaats innemen. 

Cruciaal in onze relatie tot objecten is het besef dat objecten nooit af, gesloten of klaar zijn. Als maker geef je een object door aan de gebruiker die het op zijn beurt weer verder ontwikkelt door zijn gebruik, of zoals bij een kunstobject door zijn observaties, ervaring en interpretaties. Uiteindelijk gaat het niet om de objecten maar om wat er 
uitgewisseld, oftewel ‘bemiddeld’ wordt tussen mensen en objecten. 
Dit is misschien nog wel interessanter en waardevoller dan de objecten zelf. Deze bemiddeling kan niet plaats vinden zonder de objecten en heeft alles te maken met de dynamiek van de vorm. Luisteren naar de stem der dingen is afstemmen op wat er tussen alle afzonderlijke elementen (schaal, kleur, vorm, geluid, geur, etc.) is. Het is daar waar de expressie ontstaat.

Eindexpositie Gerrit Rietveld Academie 2012